Onsdag, 20.6.2018 
Husets utrustning
Husets utrustning 1

Lägenheterna är försedda med ackumulerande gålvvärme, maskinell ventilation med värmeväxlare och el-uttag för bilvärmare (3 st. / lägenhet).

Uppbevarings-/översynsutrymmen för skid-/golfredskap finns antingen i ett skillt bilgarage eller i källarvåningen.

Vid längre hyreskontrakt på årsbasis har hyresgästen möjlighet att uppbevara t. ex. motorsläde, skidor och golfredskap i garaget eller i källaren. Utrymmen för olika hobbyverksamheter skall inredas i källaren efter den feedback som fås av gästerna.

Hobbyutrymmena färdigställs eventuellt först sommaren 2007.

Kort sagt; allt utöver en jacoozie.

Hiihtogreeni
Puttipolku 4
99130 Sirkka